Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Spoločnosť Helena Pobjecká - Helenee so sídlom Mečíková 59,84107 Bratislava, Slovenská republika. IČO: 48148555 DIČ: 1120680495. Nie je platcom DPH, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.helenapobjecka.sk. Vaše osobné údaje spracúvam ako správca. Určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu, a vyberám prípadne ďalších spracovávateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje.

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na mňa obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle +421 907 549 885, alebo na e-maile helenee@helenapobjecka.sk

Prehlasujem.

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • Spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z následujících dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, meno, nevyhnutné na plnenie zmluvy (dodanie tovaru, zaslanie prístupov a pod. ...)
 • Vedenie účtovníctva.Keď ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing - zasieľanie newsletterov.Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy najčastejšie e-maily otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak na základe oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu pokiaľ budeme oprávnene podnikať. 

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame newslettery, iba na základe vášho súhlasu a iba v čase pokiaľ budeme oprávnene podnikať. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu. Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať také inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku alebo Instagrame a to po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať. Váš súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
 • fotografická dokumentácia. Živé akcie, prednášky, workshopy.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu pokiaľ budem oprávnene podnikať, pokiaľ zákon nestanoví iné lehoty, alebo ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak. 

Cookies.

Pri prezeraní mojich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, tak dlho ako sa na stránke zdržíte a zo stránky, z ktorej prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky je možné prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom prehliadači zakázať. 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám.

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia vaše dáta ochrániť.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI),
 • Google.com, Facebook.com, Instagram.com a ďalšie sociálne siete,
 • účtovná firma. 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania osobných údajov ako na seba. 

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu.

Spracovávanie osobných údajov bude prevádzané na území Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť , prosím kontaktujte nás e-mailom na helenee@helenapobjecka.sk alebo na telefónnom čísle 0907 549 885.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. 

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme, v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.  

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame vaše údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newslettru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných informácií.)

Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - iba s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na spracovanie potrebujeme 30 dní. 

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojich systémov i zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou. Napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail. 

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ budete najskôr o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných informácií. E-maily s informáciami, inšpiráciami, článkami, produktami, službami vám zasielame, pokiaľ ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ našim zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. 

Mlčanlivosť.

Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnením by  sa ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. 

Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.  

Kontakt 

V prípade otázok alebo pripomienok ma prosím kontaktujte. 

Helena Pobjecká - Helenee

Mečíková 59

841 07 Bratislava , Slovenská republika

IČO: 48148555

DIČ: 1120680495 ( Nie som platcom DPH )

Spoločnosť zapísaná na Okresnom úrade Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-239855. 

Email: helenee@helenapobjecka.sk

Bankové spojenie:  mBank S.A.

IBAN: SK7383605207004205559666